Bobby Kennedy for President
Med hjälp av arkivbilder och kommentarer från framstående personligheter på 60-talet skildras fenomenet Bobby Kennedy och det arv han lämnade efter sig.
2018
Director: Dawn Porter
Actors: Robert F. Kennedy
Tag: Intellektuell
Chapters 1-4